:: เกี่ยวกับบริษัท ::

ถ่านอัดแท่ง " อัมพวา ชาร์โคล "  ผลิตโดย บริษัทจันทโรทัย กรุ๊ป จำกัด
จัดตั้งเมื่อ ปี 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

โรงงานตั้งอยู่ที่ 116 หมู่ 1 ต.แพรกหนามแดง อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

:: พันธกิจ ::

อัมพวา ชาร์โคล มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตถ่านอัดแท่งส่งออกระดับต้นๆของประเทศไทย

มุ่งเน้นในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอด สร้างมูลค่าให้เป็นพลังงานความร้อนใช้ในครัวเรือน ผลิตถ่านอัดแท่งคุณภาพ
มาตรฐาน ปราศจากสารเคมีอันตราย ไร้สารก่อมะเร็ง ใช้เป็นพลังงานทดแทน นำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยปีหนึ่งหลายพันล้านบาท

อาชีพนี้ถ้าทางรัฐบาลส่งเสริมจะสามารถช่วยชาตินำเงินตราต่างประเทศเข้ามาประเทศเราได้ไม่น้อยต่อปี และยังช่วยในการ
ใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศอีกด้วย

:: Company Profile ::

“ Amphawa Charcoal ” the charcoal briquettes produced by Juntarothai  Group Co., Ltd.
Which was founded in 2018 with the authorized capital of 2,000,000 THB.

The factory is located on 116 Village no.1, Phraek Nam Daeng Subdistrict, Amphawa District,
Samut Songkhram Province 75110

:: Mission ::

Amphawa Charcoal is determined to be one of the country’s leading charcoal briquettes exporters focusing on adding value to the use of agricultural recycling materials, making the energy as a renewable energy for domestic use, manufacturing the standardized and quality charcoal briquettes without dangerous chemicals and carcinogen, and making money from oversea to Thailand over billions annually.

If the government support this kind of product, it will lead the large amount money to our country annually and it helps savings energy as its renewable and alternative energy.


 

 
 
   
  เอกสารสำคัญบริษัท
Company’s Important Documents
  หนังสือจดทะเบียน (Certificate of Company)
  เครื่องหมายการค้า (Logo)
  ภ.พ.20 (Certificate of VAT Registration or VAT20)
  Safety Data Sheet (SDS) 
  Certificate of Moisture Analysis in Charcoal Powder
  Test Result Report From Department of science service
  - No.0306/6500
  - No.0306/6506
  COA ถ่าน BBQ
  เอกสารรับรองคุณภาพ
Certifying product quality
 
:: GREEN INDUSTRY :: กระทรวงอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 : ความมุ่งมั่นสีเขียว (GREEN COMMITMENT)
- อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
   

  เอกสารรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
International Organization for Standardization
  - ISO 9001:2015
   

 
 

 
116 Moo1, Phraek Nam Daeng, Amphawa, Samut Songkhram, 75110, Thailand
091-7896562 , 061-2391542
+66 617823241 (international)
juntarothaigroup@gmail.com
(international)
© 2017 Amphawacharcoal