บริษัทจันทโรทัย กรุ๊ป จำกัด


ผู้ผลิตถ่านอัดแท่ง
มาตรฐานส่งออก ในชื่อแบรนด์
" อัมพวา ชาร์โคล " ผลิตถ่านจากวัสดุธรรมชาติ
ปราศจากสารเคมีอันตราย ไร้สารก่อมะเร็ง
เรามีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน
จึงทำให้ "ถ่าน" ของเรา มีคุณภาพเยี่ยม อัดแน่นเต็มแท่ง
จุดติดง่าย ไม่ก่อประกายไฟ ให้ความร้อนสูง ไร้ควัน
ไร้กลิ่น ไร้สารเคมี ไร้สารก่อมะเร็ง

โรงงานของเราเริ่มจากการผลิต ถ่านผงจากกะลามะพร้าว
และถ่านไม้โกงกาง โรงงานเราใช้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
ในประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
จากองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงกระบวนการ
การผลิตของ “ถ่าน" ปราศจากสารเคมีอันตราย หรือสารที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเราได้มีการต่อยอด ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว
ในรูปแบบต่างๆ เช่น “ถ่านบาร์บีคิว ถ่านบารากุ”
ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ

 
Juntarothai Group
 
We are the charcoal briquettes export-standard
factory, our products are made from natural
ingredients, no hazardous chemicals, and no
carcinogen. We are specialized in selecting high
standard and qualified ingredients, therefore our
“Charcoal” is in excellent quality: well-compressed,
instant lighting, no spark, fine burn with high heat,
no smoke, no odor, no chemicals and no carcinogen
that causes the cancer.

 
Our factory begins from producing charcoal
powder from coconut shells
and mangrove wood.
With the specific and high technology in the
production in Thailand, our products, therefore, are
complied with safety standard from the World’s
leading environmental organizations. Not only our
products are safe but also the “Charcoal”
production’s process is safe, neither hazardous
chemicals nor dangerous substances for health. In
addition, our products are environment-friendly.

 
At present, we extend our line, charcoal
briquettes from coconut shells
, to various
products such as “BBQ Charcoal Briquettes,
Baraku Charcoal Briquettes”
which are well-
known and accepted locally and globally. 

 

 

 


 
   


ด้านคุณภาพ :: ถ่านของเราผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%
ไม่มีสารเคมี ไร้สารก่อมะเร็ง
Quality :: 100% natural ingredients made charcoal
no chemicals, no carcinogen
   
ด้านความปลอดภัย :: ในระหว่างการเผาไหม้ จะไม่ก่อประกายไฟ
ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
Safety :: No spark during the burn and no cause fire to
the nearby objects
   
ด้านสุขภาพ :: ถ่านของเราผลิตถ่านจากวัสดุธรรมชาติ
ปราศจากสารเคมีอันตราย ไร้สารก่อมะเร็ง
Health :: Our charcoal is made from natural ingredients,
no dangerous chemicals, no carcinogen.
   
ด้านสิ่งแวดล้อม :: การผลิตถ่านของเราผลิตถ่านจากวัสดุธรรมชาติ
ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร จึงไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า
ปราศจากสารเคมีอันตราย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Environment :: Our products are made of natural ingredients and
components, agricultural recycle materials, as a result no deforestation
to be made for our products. There’s no hazardous chemical in our products
and they are environment-friendly.
   
 

 

 

   
116 Moo1, Phraek Nam Daeng, Amphawa, Samut Songkhram, 75110, Thailand
091-7896562 , 061-2391542
+66 617823241 (international)
juntarothaigroup@gmail.com
(international)
© 2017 Amphawacharcoal